Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost MusicData s.r.o., se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno, IČ:26227142, DIČ: CZ26227142, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38292 (dále jen „MusicData“) klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. MusicData zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti MusicData (https://imusicdata.cz/, https://imusicdata.sk/, https://dealerzone.musicdata.cz/, https://www.musicdata.cz/) jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti MusicData dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejně).

Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

V případě zájmu návštěvníka o zasílání newsletteru a dalších obchodních sdělení je nutný jeho souhlas ke zpracování osobních údajů za tímto účelem. Na základě souhlasu pak mohou MusicData zpracovávat jím poskytnuté osobní údaje a to minimálně v rozsahu emailové adresy. V případě poskytnutí dalších jeho osobních údajů budou zpracovávány i tyto. Obsah newsletteru a další obchodní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které MusicData zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru. Souhlas je udělen na dobu 10 let. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Osobní údaje návštěvníka začne MusicData zpracovávat až poté, co návštěvník udělí svůj souhlas v příslušném formuláři pro zasílání obchodních sdělení, případně při registraci nebo objednávce, uvede své údaje a následně dokončí proces kliknutím na odkaz zaslaný na dotyčnou e-mailovou adresu. Nebude-li tímto způsobem přihlášení k odběru obchodních sdělení dokončeno, veškeré zadané údaje budou vymazány.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu (souhlas je zcela dobrovolný) nebo po dobu maximálně 10 let od udělení souhlasu.

Zrušit souhlas se zpracováváním osobních údajů lze přímo kliknutím na odhlašovací odkaz v každém e-mailu, případně prostřednictvím formuláře dostupného . Můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese info@musicdata.cz, zavolat nám na telefonní číslo +420 566 521 371 nebo písemně či osobně doručit na adresu: MusicData s.r.o., U Tržiště 2246, 594 01, Velké Meziříčí.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Společnost SmartSelling a.s., která nám pomáhá s rozesíláním elektronické pošty, dále společnost ZONER software, a.s., která je dodavatelem e-shopového řešení, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost MusicData nevyužívá.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem v e-shopu

V případě nákupu zboží na https://imusicdata.cz/, https://imusicdata.sk/, https://dealerzone.musicdata.cz/ bude MusicData zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa a adresa pro doručení zboží, pokud se liší od adresy fakturační.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude MusicData provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů.

MusicData bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné kupní smlouvy (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Tyto údaje jsou zpracovávány společností MusicData. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost MusicData osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mail a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci. Osobní údaje můžou zpracovávat i společnosti ZONER software, a.s., která je dodavatelem e-shopového řešení a STORMWARE s.r.o., ve které vedeme účetnictví.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací zákaznického účtu

V případě registrace na některém z e-shopů (viz výše) a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů bude MusicData zpracovávat osobní údaje. Souhlas je udělen po dobu existence zákaznického účtu a může být kdykoliv odvolán.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním dotazů, poptávek, podnětů a reklamací

Pro zodpovězení dotazů, zaslání kalkulací a vyřízení požadavků adresovaných společnosti MusicData bude společnost MusicData zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz, poptávku či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost MusicData zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje k jinému účelu (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti MusicData). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti MusicData dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost MusicData nebyla schopna dotaz, poptávku či požadavek vyřídit, a proto není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud bude reklamace uplatněna prostřednictvím zákaznické linky, e-mailové adresy, reklamačního formuláře, nebo písemnou formou na adresu MusicData , bude společnost MusicData zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společností MusicData, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.

V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost MusicData osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjejí od povinnosti společnosti MusicData reklamaci vyřídit, případně splnit požadavky dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zpracování poskytnutých osobních údajů v případech reklamace bude provádět MusicData. MusicData je oprávněna předat zpracovávané osobní údaje, ale pouze dodavateli nebo výrobci reklamovaného produktu ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty, lze zjistit dotazem adresovaným společnosti MusicData prostřednictvím e-mailové adresy info@musicdata.cz.

Použití souborů cookie

Veškeré informace a nastavení cookies naleznete zde.

Další služby, které používáme na našich webových stránkách

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost MusicData následující služby:

Google Analytics, Google AdWords – provozováno společností Google LLC, sídlo 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti MusicData vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google. MusicData dále používá Seznam Sklik – provozováno společností Seznam, a.s., sídlo Radlická 3294/10 Praha 5.

Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • v případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů vzít tento souhlas kdykoliv zpět
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností MusicData či v případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na společnost MusicData jakýmikoli prostředky, včetně e-mailové adresy info@musicdata.cz.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 24.5.2018.

Přihlášení k odběru novinek

Novinky ze světa hudby pravidelně na Váš e-mail.

Děláme toho víc Můžete si ještě více rozšířit obzor. Nebojte se, nebude toho tolik.
Přihlášení k odběru novinek

Abychom Vám mohli novinky zasílat, zaškrtněte pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

Přihlášení k odběru novinek

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je dealerzone@musicdata.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete ji kliknutím na tlačítko „Přihlásit odběr“.

Přihlášení k odběru novinek

K dokončení odběru novinek musíme ověřit Vaši e-mailovou adresu. Pro úspěšné dokončení klikněte na odkaz v e-mailu, který jsme Vám právě poslali.

Přihlášení k odběru novinek

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Odhlášení odběru novinek

Pokud si přejete odhlásit odběr novinek, odešlete žádost kliknutím na tlačítko „Odhlásit“.

Odhlášení odběru novinek

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je dealerzone@musicdata.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete ji kliknutím na tlačítko „Přihlásit odběr“.

Odhlášení odběru novinek

K dokončení odhlášení z odběru novinek musíme ověřit Vaši e-mailovou adresu. Pro úspěšné dokončení klikněte na odkaz v e-mailu, který jsme Vám právě poslali.

Odhlášení odběru novinek

Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.

Kontaktní formulář

Vyplňte níže uvedené údaje a klikněte na „Odeslat dotaz“. Budeme Vás v co nejbližší době kontaktovat.

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Údaje, které jste vyplnil(a) v tomto formuláři budou využity pouze pro vyřízení Vašeho dotazu. Informace o nakládání s osobními údaji najdete zde.

Kontaktní formulář

Před odesláním dotazu je nutné vyplnit všechna povinná pole kontaktního formuláře označená hvězdičkou .

Kontaktní formulář

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je dealerzone@musicdata.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete vyplněné údaje kliknutím na tlačítko „Odeslat dotaz“.

Kontaktní formulář

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

S odpovědí Vás budeme kontaktovat na uvedený e-mail nebo telefonní číslo.

Dotaz k objednávce

Vyplňte níže uvedené údaje a klikněte na „Odeslat dotaz“. Budeme Vás v co nejbližší době kontaktovat. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Údaje, které jste vyplnil(a) v tomto formuláři budou využity pouze pro vyřízení Vašeho dotazu. Informace o nakládání s osobními údaji najdete zde.

Dotaz k objednávce

Před odesláním dotazu je nutné vyplnit všechna povinná pole formuláře označená hvězdičkou .

Dotaz k objednávce

Zadaná e-mailová adresa neodpovídá standardnímu formátu. Příkladem validní adresy je dealerzone@musicdata.cz.

Opravte zadanou adresu na správný formát a odešlete vyplněné údaje kliknutím na tlačítko „Odeslat dotaz“.

Dotaz k objednávce

Váš dotaz byl úspěšně odeslán.

S odpovědí Vás budeme kontaktovat na uvedený e-mail nebo telefonní číslo.

Rychlé přihlášení

Formulář přihlašení

Nevyplnil jste všechna povinná pole. Ujistěte se, že pole „přihlašovací jméno“ a „heslo“ nejsou prázdná.

Chci zobrazit cenu

Vyberte jednu z možností níže:

Pro zobrazení ceny se musíte nebo registrovat.

Vložte produkt(y) do košíku, následně v košíku klikněte na „Poptávka“.

Nemáte IČO? Pro nákup využijte náš e-shop www.imusicdata.cz.

Poptávka

Vložte produkt do košíku, následně v košíku klikněte na „Poptávka“.

Oblíbené produkty

Do seznamu oblíbených produktů můžete přidávat pouze jako přihlášený.

Oblíbené produkty

Produkt byl přidán do seznamu.

Porovnání produktů

Produkt byl přidán do seznamu.

  Hodnocení produktu

  Pro hodnocení produktu se musíte nejdříve přihlásit.

  Hodnocení produktu

  Vaše hodnocení bylo úspěšně odesláno. Děkujeme za něj.

  Hodnocení produktu

  Nastala neočekávaná chyba. Zkuste to za chvíli.